استفاده صحیح از نخ دندان - دکتر اسامه قاسمی
چطور از نخ دندان استفاده کنیم؟

مسواک زدن به تنهایی حدود ۵۰% از پلاک درون دهان را پاک می‌کند. تحقیقات نشان داده است هنگامی که مسواک زدن با نخ دندان کشیدن انجام شود حدود ۷۰% از پلاک پاک می‌شود