لامینیت دندان - دکتر اسامه قاسمی
لامینیت چیست؟

لامینیت چیست؟ آیا برای دندان‌های من مناسب است یا خیر؟ اصلاح خط لبخند چه مقدار هزینه دارد؟ می‌خواهم دندان‌های سفیدی داشته باشم. می‌خواهم در یک جلسه دندان‌های نامرتبم سفید و مرتب شود. بلیچینگ بهتر است یا لامینیت؟